Velkommen til rokuku

 Næste arrangement:

Når Coronaen tillader det.

 

 

Formandens beretning!

 Lad mig starte med et slidt, men dækkende, udsagn, det har været et usædvanligt år, dele af det.

Det at vi afholder Generalforsamling i september og ikke i marts, fortæller historien.

Men inden den 11. marts, man skal åbenbart være forsigtig på den 11. dag i måneden, havde vi haft god gang i foreningen.

Jeg synes at året understreger at vi er en bred forening, med forskelligartede arrangementer, medlemmer med meget forskellige interesser. På et område har vi det svært, musikken. Her kan man håbe på, at Generalforsamlingen kan komme med input.

Der har ikke være aktivitet siden den 11. marts. På det seneste er der kommet lidt gang i værkstederne i medborgerhuset.

Vi satser på, at aktivitetsniveauet stiger i den kommende tid.

Lad mig start med det negative.

Kommunen har meldt ud, at det vi kalder vores lokaler, kan blive revet ned, at de brugere, der er i huset, skal rykke sammen på mindre plads. Vi gør hvad vi kan for at forhindre at det sker. Jeg har skrevet et indlæg til den fællesudtalelse, som Medborgerhusets brugere, sender til kommunen. Jeg lægger den ud på vores hjemmeside www.rokuku.dk.

Hvis man ser hen over året, har vi måtte aflyse nogle arrangementer, på grund af manglende tilmeldinger.

I Medborgerhuset, huserer 5 grupper, snapsegruppen, malegruppen, værkstedsgruppen, filtegruppen og læsegruppen (den holder dog til i Menighedshuset for øjeblikket).

POP UP har været i gang i indeværende år. Der har været omkring 4 udstillinger. I POP UP gruppen, har været i gang med at udvikle konceptet, der er ændret regnskabssystem, der er udvikling på selve den måde de udstillede genstande bliver fremvist på, der er investeret i duge og der er malet vægge, således at der skabes en større ensartethed. Også podier over vaskene er der planer om. 

POP UP har været godt besøgt.

Vi har afholdt en enkelt udstilling, Martinas foto på lærred var udstillet i forbindelse med Rømøspejlingers Åben Atelier, i september.

I forbindelse med læsegruppen, har der været arrangeret en forfatter eftermiddag. Karsten Skov fortalte om sin roman, Knacker, som danner grundlag for filmen I Krig og Kærlighed. Arrangementet var i samarbejde med Menighedsrådet.

Vi afholdt Skaldyrs dag. En dag med østers, muslinger og rejer, tryllet om til gastronomiske nydelser. Delvist sponsoreret af Klaas Puul.

Østers blev hentet dagen før af få, men tapre østershenterer.

 Ud af huset arrangementer.

 Vi har haft ture til udstillinger. Vi har set Kvium på Holmen, NordArt. (en tilbage vendende begivenhed)

Vi har besøgt en lokal kunstner, Pernille Bejer i Ballum, hun er grafiker. Et fint og informativ besøg. Vi har besluttet, at besøge en lokal kunstner hvert år.

Vi havde en udflugt til Aabenraa. Her besøgte vi Panbo Museet. Et museum skabt over billeder af, hovedsageligt Eckersberg. Vi besøgte Sct. Jørgens Kirke, der har en samling af Havsteen – Mikkelsen billeder. Begge et besøg værd.

Vi besøgt keramikmuseet Clay ved Middelfart. Her så vi en udstilling ” Ceramic Momentum” avantgarde keramik og dele af den faste udstilling. Et spændende museum.

Vi samarbejdede med Jan Lægdsmand om et foredrag af Carsten Jensen på Vandrehjemmet.

Sidst, men ikke mindst, drog ni af foreningens medlemmer til Andalusien, for blandt andet, at besøge Arne Haugen Sørensen. En rigtig god tur, hvor vi fik serveret Andalusiens kultur og natur på et sølvfad, med Gitte og Henning som rejseguides.

Man kan sige, at der er ikke mange deltagere til vores arrangementer, men de der kommer, er meget engagerede.

Bestyrelsen er så småt begyndt at tænke fremtiden, selv om den er usikker, prøver vi at lægge planer.

Som før nævnt er værkstederne gået i gang med at arbejde. Malegruppen, værkstedet, læsekredsen er begyndt, snapsegruppen holder deres første møde i år, her i september. Filtegruppen?

Grunden til at jeg ikke helt har styr på hvad der sker, er at grupperne er selvkørende.

POP UP vil prøve at åbne i efterårsferien.

Alt sammen selvfølgelig efter de retningslinjer der er udstukket af myndighederne.

Planen er også at vi skal besøge en lokal kunstner og et lokalt Kunstmuseum i løbet af året. Det ligger ikke fast, hvilke.

Hvis NordArt åbner i år, er det også meningen at vi besøger denne fantastiske udstilling.

Den udsatte tur til Nordsjælland, besøg hos den japanske kunstner Yuko Keller, hvis kunstværk, placeret i Gilleleje, vi har en aktie i, vil vi forsøge at gennemføre i maj 2021.

Endelig har vi planer om en tur til Flensborg i november.

Alt dette vil i høre mere om, hen ad vejen.

En eftermiddag med danske revyviser gennem 100 år, er også under overvejelse.

Vi har planer om at starte et nyt værksted op, keramik skal det handle om. Også det vil i høre yderligere om.

Man kan sige at meget afhænger af kommunens beslutning i nedrivningssagen. Men nedrivningen, bliver i værste fald først gennemført efter denne sæson.

Dette var ordene fra mig, nu glæder jeg mig til at høre fra jer, om de ønsker i har til bestyrelsen, under et senere punkt.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde og til de, udenfor bestyrelsen, der har gjort en stor indsats.

Hvad kontingent angår, har vi gjort det frivilligt, i 2020, at betale, der har ikke været meget aktivitet.

Men i 2021 vil vi vende tilbage til normale tilstande, hvad kontingent angår.

 

                                                                                                                          

 

Rømø den 27. august.

 

Udtalelse i forbindelse med mulig nedrivning af dele af Medborgerhuset ”Rømø Skole”.

Rømø Kunst og Kulturforening.

Til hvem det måtte interessere.

Rømø Kunst og Kulturforening har vores udspring i Medborgerhuset på Engvej. Hvis ikke vi havde det, ville over halvdelen af vore aktiviteter ikke være mulige.

Vi har siden 2013 arbejdet målrettet på, at indrette de lokaler vi i sin tid fik stillet til rådighed. Vi har gjort dem til gode arbejdslokaler, værksteder til mange formål, og til udstillingsformål. Vi har ofret tid, energi og penge.

De aktiviteter der foregår uden for Medborgerhuset, bliver udtænkt og planlagt i Medborgerhuset.

Alt i alt er Medborgerhuset vores centralnervesystem.

De konkrete aktiviteter er som følger:

Vi har etableret 5 grupper, hvor af de 4 holder til i den fløj, der er udpeget til nedrivning. (Blok 3.)

En værksteds-gruppe, der mødes en gang om ugen. Den holder til i nabo fløjen. (Blok 2)

En læsegruppe, der mødes en gang om måneden (Blok 3)

En male-gruppe, der mødes en gang om ugen

En filtegruppe, der mødes en gang om måneden

En snapse-gruppe, der mødes en gang om måneden

Her holder foreningens bestyrelse møder hver anden måned, foruden andre foreninger og grupper, der holder møder, med mellemrum. Her er tale om Rømøspejlinger, POP UP gruppen, Varmeværket, Historisk forening mm. (Blok 3)

4- 5 gange årligt afholder vi udstillinger i vores udstillingslokaler (Blok 3).

Her er tale om varierende udstillinger. Det er udstillinger med lokale kunstnere, udstillinger af kunstnere med tilknytning til Vadehavet, gæsteudstillere og udstilling af kunsthåndværk. Udstillerne er et bredt udsnit af kunstnere, fra mindre kendte til kendte kunstnere. Vi har haft Petersen-Røm, Dan Thuesen, Finn Hjortskov Jensen m.fl.

Vi har en gang om året afholdt temadage. Vi har kaldt dem Kulturdage. Der har været tale om temaer som Vadehavet, hvor vi har haft besøg af Jens Rosendal, som sammen med en pianist har sunget sine sange sammen med os. Tre københavnske kunstnere, inviteret af nationalpark Vadehavet, har vist deres begyndende kunstværk, Inseparable Together. Vi har haft temaet, kulturmøde, hvor tre kulturer mødtes og viste eksempler på deres særpræg. Disse temadage har foregået i hele Medborgerhuset. Ofte med vores velindrettede lokaler, som udgangspunkt. (Blok3)

Vi har to gange om året inviteret til arrangementer, så som vinsmagning, ølsmagning, skaldyrsdag og smag Afghansk maddag. (Blok2)

Med Medborgerhuset som base, har vi skabt aktiviteter på øen og andre steder.

Koncerter på Havnen, på restauranter, i bunkers. Vi har opsat udstillinger på Havnen og i bunkers.

Vi har arrangeret udenlands kulturrejser.

Vi besøger lokale kunstnere og kunstmuser.

I øjeblikket går vi med planer om at starte et keramikværksted i det gamle værksteds lokale mod øst. (længen der er foreslået nedrevet)

Vi har samarbejdet med andre aktører på øen. Tønnisgård, Brandmændene, Menighedsrådet m.fl.

Man kan med god ret spørge, kan al dette ikke foregå andre steder eller på mindre plads.

Svaret er joh! Men ikke med den energi, virkelyst og mangfoldighed, vi har lagt for dagen.

Det er altid rart at have en base.

Det har Rømø Kunst og Kulturforening i de lokaler vi har opbygget. (Blok 3)

Vi har vores redskaber, vores habengut, samlet på et sted, til at gå til, til at finde frem.

Vi vil have svært ved at opretholde alle vores værksteder. Male-værkstedet kræver lys og plads. Det kan ikke fungere i støv og høvlspåner, eller for den sags skyld i mørke.

Hvis ikke vi har vores fløj, vil vi ikke være i stand til at afholde udstillinger. Der er ikke andre steder i Medborgerhuset, der egner sig.

Vi er en kvalitetsbevidst forening.

Hvis vores centralnervesystem fjernes, er jeg bang for at vi bliver meget stille.

Det at have et velfungerende, rummeligt, Medborgerhus, er alfa og omega for et lokalsamfund. Det er svært at gøre op i penge, men uden, er jeg bange for at man afvikler en så sårbar lokalbefolkning, som den på Rømø.

Den styregruppe, som foreningen har plads i, der tager sig af Medborgerhusets daglige drift, arbejder konstant med at inddrage hele lokalbefolkningen og sommerhusejerne i brugen af medborgerhuset, dette øger behovet for plads. I skyldig hensyntagen til det faktum, at vi bor på en turist ø.

Det skal sige at vores medlemsskare tæller 60 sjæle. Medlemmerne er både fastboende og sommerhusejere. I vores bestyrelse er to ud af fem, sommerhusejere. Som Udviklingsplanen 2025, taler om, integrering af gæster, har vi arbejdet med i nogle år.

 

På Rømø Kunst og Kulturforenings vegne

Jacques Thierry.
Foreningen har købt en aktie i et kunstværk, opsat i Gilleleje. Tanken er at vi vil besøge værket engang til foråret.

Se under Fortaellingen.

 


 
 

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 120 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os