Plan 2019

Formandens beretning, 20. marts 2019.

 

Rømø Kunst og Kulturforening er en bred forening, forstået på den måde, at vores medlemmer er medlem af foreningen af mange forskellige årsager. Fra interessen for litteratur til interessen for snaps, om det er yderpunkter, kan man diskutere, men det ene er åndelig føde, det andet er mere konkret. Man kan sige at, hvis man ser på de aktiviteter medlemmerne tilmelder sig, er folk meget specifikke i deres valg. Når foreningen så har ca. 60 medlemmer, er tilmeldingstallet, til de tilbudte aktiviteter, ikke høje. Men det er nok sådan det er, i en bred forening. Eksemplificering. POP UP – Læsekreds.

Vores medlemmer kommer også fra store dele af landet. Godt halvdelen er fra Rømø. 34.

Hvis man ser på vores meget aktive bestyrelse, er tre bosiddende på Rømø, to er sommerhusejere, hvilket måske også fortæller en historie.

Nu sagde jeg aktiv bestyrelse, lad mig se på aktiviteterne.

Foreningen har en del faste aktiviteter. Læsekreds, værksted, snaps, filte, male, POP UP. Aktiviteter som er mere eller mindre selvstyrende. Hver aktivitet har sin egen kontaktperson, som sørger for at aktiviteten fungere. Her består bestyrelsens arbejde mest i at være støttende interesseret.

Når det kommer til de mere skiftende aktiviteter, har bestyrelsen en større rolle. Som ide´ mager og planlægger, i mange tilfælde også som turleder. Det skal dog næves at visse medlemmer er aktive som forslagsstillere, hvilket bestyrelsen sætter stor pris på. Så sidder I med en ide, høre vi gerne.

Siden sidste Generalforsamling, har vi været vidt omkring, dog med hovedvægten på billedkunsten.

Vi har i længere tid haft et samarbejde med vores lokale præst, som har været forkvinde for Museum Holmen i Løgumkloster, hun har inviteret os til de skiftende udstillinger på museet. Her har vi været inviteret til Peter Bastian udstilling, Den lille Prins udstilling og, kommende, Michael Kvium udstilling. Den forventer vi at besøge i maj. Desværre har Gertrud, præsten, trukket sig som formand for Museet, så vi får ikke hendes rundvisning med i besøget.

Vi har i bestyrelsen truffet tre principbeslutninger.

At besøge en lokal kunstner hvert år, i år var vi på et spændende besøg hos Mogens Davidsen i Daler.

At besøge et lokalt Kunstmuseum hvert år, i år kan man sige at det var Holmen.

At besøge NordArt, en stor international udstilling ved Rendsborg, hvert år. Her var vi i år. En tjekkisk kunstner var hovedperson i dette års udstilling, næste år har udstillingen et andet fokuspunkt.

Vi har været på en meget vellykket tur til Hamborg. Hovedformålet var at se udstillingen ”68 POP und Protest”, en rigtig god udstilling, hvor nogen af os fik en tur ed ad Memory Lane.

Delmålet var at opleve Hamborg ved aftentid. Den oplevelse var ikke mindre, en aften i Hamborgs ældste Jazzklub. Det var godt.

Der har også været hjemlige aktiviteter.

En udstilling med den lokale kunstner Petersen-Røm. Hans søn Dres Petersen, lånte os et udsnit af de billeder han havde liggende. En fin udstilling, med nok øens mest kendte kunstner. Sammen med Petersen-Røm, udstillede den japanske kunstner Yuko Keller, en interessant kunstner, der arbejder med meget store mobiler. I den forbindelse kan jeg nævne at foreningen har købt en aktie, 500 kr., i et af hendes kunstværker, placeret i Gilleleje. Det har afsted kommet at vi planlægger en tur til Djævleøen, hvor vi skal se værket og møde kunstneren.

Vi har haft en del POP UP’er. POP UP´s formandskab, Günther og Yrsa, har, med bestyrelsens opbakning at placerer POP UP på faste tidspunkter. I år og frem vil de ligge  

·        Uge 7

·        Påsken

·        14 dage i juli

·        Efterårsferien

·        En uge i november

Formandskabet har dog ment at POP UP trænger til en rystetur, så der er indkaldt til møde med udstillerne, for at høre om deres tanker.

Begge aktiviteter har været afholdt i Medborgerhuset, Rømø Skole, som er dette hus rette navn.

Der har været aktiviteter ude på øen.

Foreningen har været arrangør af en Buddy Holly koncert, som fandt sted i Tørdokken på Rømø Havn. Et arrangement, som var finansieret på forhånd, hvilket var et krav fra vores meget kompetente kasserer. Vi fik økonomisk støtte fra Feriepartner Rømø og Kulturel Forum. Koncerten var en succes, ikke udsolgt, men tæt på.

Der har været noget for ganen. En østerstur lige inden Nytår. Vi var på vaden for at samle ind til Nytårs menuen.

Det historiske har vi haft fat i. En tur på Lakolk, under ledelse af Rigmor. En spændende tur, hvor vi fulgte det historiske spor, der findes i områdets arkitektur. Historien om pastor Jacobsen.

Medborgerhuset, Rømø Skole. Et foreningshus, som foreningen er aktiv i vedligeholdelse og udbygning, af.

Foreningen har plads i husets Styregruppe, hvor de dagligdags beslutninger tages. Der er en årlig rengøringsdag, der afholdes Rømø Awten, der ændres og udsmykkes.

I øjeblikket er der planer om at forskønne skolegården. Her venter vi på kommunen. Der er gået udviklingsplan i den. En plan vi som forening har udtalt os til.

Alt dette foregår i samarbejde med de andre foreninger, der beboer Medborgerhuset.

Samarbejde er i det hele taget et pejlemærke for vores forening.

Menighedsrådet på øen er en samarbejdspartner. Lige nu er vi ved at planlægge et forløb, der indbefatter, en bog, en film og en forfatter. Det drejer sig om Karsten Skov, der har skrevet bogen Knacker, som har dannet grundlag for filmen I Krig og Kærlighed. Bogen læses i Læsekredsen, Filmen vises i Præstegården og Karsten kommer og fortæller den 15. maj.

Menighedsrådet har ligeledes spurgt om foreningen vil være med til at arrangerer Grundlovsmødet i Præstegården, hvilket vi har sagt ja tak til. Det involverer ikke økonomi.

Fremadrettet, har bestyrelsen planer om at besøge kunstnerkolonier, skaldyrstur i samarbejde med gastronomerne, udover de planer jeg allerede har nævnt.

Vi har for vane at sende hilsner, ved Juletid, til mennesker der har gjort en særlig indsats for foreningen.

I år har vi sendt hilsner til Flemming og Dorthe, der altid stiller op, når vi kalder, som også Günther gør, han har også fået en flaske Champange, af russisk afstamning. Ligeledes har præsten g Gunnar Graff modtaget en sådan.

Endelig har vores uundværlige Yrsa fået en hilsen, uden hende fik vi ingen kaffe, ingen kage og POP UP vil være ilde stedt.

Tak for jeres indsats.

 

Bestyrelsen har ikke fået noget, men en tak for godt samarbejde i årets løb, skal i have.

agsorden                                                                   referat

 

1.      fernisering af Poul Langebæks billeder

 

Kl. 18:30 kunne en afslappet formand byde ca. 15 fremmødte velkommen til ferniseringen af Poul Langebæks billeder.

4 stk, som hænger i indgangsområdet på skolen. Russisk champagne med tilhørende knas og en veloplagt indledning ved formanden gjorde denne del til en god optakt til generalforsamlingen.

 

2.      Turistchefen for Tønder/Rømø Turistforening. 

 

 

Kl 19:00. Turistchef Kenneth Madsen leverede en spændende oversigt over aktiviteter og tiltag oppe fra ”snedkeriet”. Med gode tilbud om samarbejde, som bestyrelsen vil tage stilling til.

 

3.      Generalforsamling i Rømø Kunst-og-Kulturforening 

 

 

 

Jacques byder velkommen til generalforsamlingen. Der synges nr. 13 fra Rømø-sangbogen, en sang af Søren Vibe.

Rigmor Petersen vælges til dirigent, Harald Piepgras til referent.

Rigmor kunne konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var gået ud til medlemmerne den 05.03.2019.

 

1.      formandens beretning

 

Formanden berettede om årets aktiviteter, fra litteratur til snaps. Der er pt. ca 60 medlemmer, heraf godt halvdelen bosiddende på Rømø. Bestyrelsen består af 3 øboere og 2 sommerhusboere.

Foreningen har en del selvstyrende aktiviteter, bestyrelsen støtter efter evne og hører gerne om nye ideer og tiltag.

3 principper: 1. besøge en lokal kunstner hvert år, 2. besøge et lokalt kunstmuseum hvert år og 3. besøg på NordArt i Rendsborg.

Ture: sidst i Hamborg (2-dages-tur) med udstilling ´68 og besøg på Cotton Club; plan: Yoko Keller-mobiler i Gilleleje.

POP UP: faste tider i løbet af året, møde med udstillerne den 25.03.

Buddy Holly i Tørdokken en succes; når de sidste lovede sponsorpenge er kommet ind, vil der ikke være underskud på projektet.

Østerstur nytårsmenu og lakolk historiske spor.

Der er aftalt et samarbejde med menighedsrådet bl. a. omkring grundlovsmødet i præstegården.

Påtænkt er besøg af kunstnerkolonier, fx. Worpswede og Skagen.

Suppleant Gabriele Wales Due deltager i bestyrelses­møderne.

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. Beretningen blev enstemmigt godkendt

 

2.      Regnskab  

 

 

Kassereren kunne fremlægge velafbancerede regnskab, både for foreningen og for K&K Rytmisk Musik og for K&K Billedparken. Regnskaberne blev uddelt til de fremmødte og vedlægges protokollen.

En udgift på vedligeholdelse af billedparken skyldes, at en side med oplysninger om arkivet var blevet uaktuel og blev erstattet.

Foreningen fremviste et driftsoverskud på 319,45 Kr.

Revisorerne havde ingen indvendinger og kassererens beretning godkendtes enstemmigt.

 

3.      Fastsættelse af kontingent.

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 120 kr/år.

Generalforsamlingen godkendte dette enstemmigt.

 

4.      Behandling af indkomne forslag.

 

 

Bestyrelsen foreslår, at at budget- og regnskabsåret ændres fra ”generalforsamling til generalforsamling” til ”kalenderåret”, fra 1.1. til 31.12.

Forslaget godkendtes uden modstemmer.

 

5.      Valg til bestyrelsen

 

 

 

På valg var Chieko Petersen og Rigmor Petersen. Begge ville gerne tage imod genvalg. Da der ikke var andre forslag, blev begge valgt med akklamation

Som suppleanter genvalgtes Gabriele Wales Due og Birthe Riis Bach

 

6.      valg af revisor

 

Günther Lützen genvalgtes som revisor og Else Thierry som revisorsuppleant.

 

7.      evt. 

 

 

Generalforsamlingen bakker op om ideen vedr. medlemsskab i Rømø/Tønder Turistforening

 

 

Konstituering: formand: Jacques; kasserer: Chieko; referent/protokolfører: Gitte; Gabriele er 1. suppleant.


 


 
 

 

 

Program for 2019. 

Aktiviterne bliver annonceret løbende.

De faste aktiviteter på skolen finder sted som vanligt.

Malegruppen, hver torsdag formiddag. Det kan skifte, hør nærmere på thierry@bbsyd.dk

Filtegruppen. En gang om måneden. Hør nærmere på, Chieko Petersen chieko.petersen@gmail.com

Fotogruppen, ligger for øjeblikket stille.

Værkstedsgruppen, hver tirsdag formiddag, fra kl. 9.00.

Snapsegruppen, holder møde den 1. mandag i måneden.
Læsekredsen, hør nærmere ved Rigmor Petersen rigmor.petersen1@gmail.com

 

 
Rokuku! Rømø Kunst og Kulturforening! Her vil foreningens aktiviteter blive præsenteret! En hjemmeside der skal fortælle foreningens historie! Hvis der ikke sker noget på hjemmesiden, sker der ikke noget i foreningen!
Vil du være medlem af foreningen er det muligt. Det koster 150 kr. om året. Du skriver en mail til mail@rokuku.dk, så vil svaret komme hurtigt. Udmeldelse kan ske når medlemmet ønsker det. Der returneres ikke kontingent. Læs mere her
Rømø kunst & kultur forening
Klitvej 9
DK-6792 Rømø
Skriv til os